Download
1. Glavni projekt
Download
2. Izvedbeni projekt
PDF
1. Obavijest o nabavi - Tkon - nadzor.pdf
PDF
2. POZIV_NA_DOSTAVU_PONUDA.pdf
PDF
3. GRAĐEVINSKA DOZVOLA.pdf
Word
OBRAZAC Podaci o podugovarateljima.docx
Word
OBRAZAC 1 A Ponudbeni list.docx
Word
OBRAZAC 1 B Ponudbeni list zajednica ponuditelja.docx
Word
OBRAZAC 2 Izjava o nepostojanju razloga isključenja.docx
Excel
OBRAZAC 3 TROŠKOVNIK.xlsx
Word
OBRAZAC 4 Izjava o zajedničkoj ponudi.docx
Word
OBRAZAC 6 Popis izvršenih radova.docx
Word
OBRAZAC 7 Izjava o raspolaganju stručnjacima.docx
Word
OBRAZAC 8 Izjava o ukupnom prometu.docx
Word
OBRAZAC 9 Projektni zadatak.docx
Word
OBRAZAC 10 Izjava stručnjaka.docx
Word
OBRAZAC 11 Popis referenci stručnjaka.docx
Word
PRILOZI 1_2_3.docx