Name
Owner
File size
14. Lịch trình xe đưa đón
Owner hidden
Apr 16, 2023
Download
1.OXI - Chương trình làm việc Hội thi (Dành cho lãnh đạo Đoàn).pdf
Owner hidden
Mar 16, 2023
200 KB
More info (Alt + →)
2. OXI - Chương trình làm việc Hội thi (Dành cho Thí sinh Hội thi).pdf
Owner hidden
Mar 16, 2023
190 KB
More info (Alt + →)
3. OXI - Hướng dẫn phương án di chuyển đến địa điểm tổ chức Hội thi.pdf
Owner hidden
Mar 16, 2023
465 KB
More info (Alt + →)
4. OXI - Các địa điểm lưu trú.pdf
Owner hidden
Mar 16, 2023
768 KB
More info (Alt + →)
5. OXI - Gợi ý các địa điểm tham quan tại TPHCM.pdf
Owner hidden
Mar 16, 2023
2.5 MB
More info (Alt + →)
6. Thông tin Hội thi HÓA HỌC VÀ TÔI.pdf
Owner hidden
Mar 16, 2023
839 KB
More info (Alt + →)
7. Bản đồ Khu đô thị ĐH Quốc gia TP. HCM.jpg
Owner hidden
Mar 12, 2023
2.2 MB
More info (Alt + →)
8. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM cơ sở Thủ Đức - Dĩ An.jpg
Owner hidden
Mar 13, 2023
29.7 MB
More info (Alt + →)
9.OXI - Hướng dẫn sử dụng Portal.pdf
Owner hidden
Mar 25, 2023
658 KB
More info (Alt + →)
10. OXI - Các địa điểm ăn uống.pdf
Owner hidden
Apr 6, 2023
4.2 MB
More info (Alt + →)
11. OXI - Danh sách các đơn vị tham gia.pdf
Owner hidden
Apr 10, 2023
181 KB
More info (Alt + →)
12. OXI - Tiêu chí đánh giá Bài thi thực hành.pdf
Owner hidden
Apr 10, 2023
264 KB
More info (Alt + →)
13. OXI - Quy định dành cho thí sinh.pdf
Owner hidden
Apr 12, 2023
191 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder