PDF
2017-19_Finální ŠAP 2017 - 2019 - gyri.cz.pdf
PDF
2017-19_Finální ŠAP 2017 - 2019 - vyhodnocení - gyri.cz.pdf
PDF
2019-22_Školní akční plán rozvoje vzdělávání na období 2019 až 2022 - gyri.cz.pdf
PDF
P-KAP Podpora KAP v ŠAP GYRI - ANALÝZA - Martinková - gyri.cz.pdf