Name
Owner
File size
01 - BIỂU MẪU_ TRƯỚC + TRONG ĐẠI HỘI
Owner hidden
Sep 15, 2022
Download
02 - BIỂU MẪU_ SAU ĐẠI HỘI
Owner hidden
Sep 15, 2022
Download
cong văn ve chi dai hội.pdf
Owner hidden
Sep 5, 2022
1.8 MB
More info (Alt + →)
File trinh chieu HD DHCD 2022 - ngày 15.9.pptx
Owner hidden
Jan 8, 2023
1.3 MB
More info (Alt + →)
hương dẫn 56 một số công tác về nhân sư đại hội.PDF
Owner hidden
May 5, 2022
10.3 MB
More info (Alt + →)
hương dan 154 về chuẩn bị công tác đại hội.pdf
Owner hidden
Aug 11, 2022
8.6 MB
More info (Alt + →)
Ke hoach 77 ve to chức đại hội công đoàn các cấp.pdf
Owner hidden
Jul 11, 2022
89 MB
More info (Alt + →)
Quyết định 3169 TLĐ về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn các cấp.pdf
Owner hidden
Sep 6, 2022
20.2 MB
More info (Alt + →)
thong tri 10 cua thanh uy tp. hcm ve lanh dao dai họi công đoàn các cấp.pdf
Owner hidden
Apr 25, 2022
2.3 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder