PDF
00 2020-12-12 Agenda Bondsraad NHB - Definitief.pdf
PDF
03 2020-09-07 BR Verslag - concept.pdf
PDF
04A 2020 Voordracht bestuursleden.pdf
PDF
04B1 2020-10-23 Voordracht leden bondsbestuur.pdf
PDF
04C Rooster van Aftreden Bondsbestuur NHB.pdf
PDF
04D 2020-12-13 BV NHB Portefeuilleverdeling Bondsbestuur - aangepast
PDF
05A 2020-11-11 Toelichting stukken jaarplan en begroting.pdf
PDF
05B Realisatie Jaarplan 2020
PDF
05D Meerjarenbegroting MJBP 2021+ + Begroting 2021
PDF
05E Analysedocument MJBP 2021+
PDF
05F Jaarplan 2021
PDF
06 2020-12-12 Contributie 2021.pdf
PDF
07 Wijziging opzet NHB Teamcompetities Indoor & 25m1p.pdf
PDF
08 2020-12-12 Coronapandemie en handboogsport
PDF
MJBP 2021+ Doelgericht vooruit: Raak! - vastgesteld
Download
Google Docs
MJBP 2021+ Doelgericht vooruit: Raak! - vastgesteld