Word
Obowiązki rodzica ucznia klas I-III obowiązujące od 18 stycznia 2021 roku.docx
Word
Procedura bezpieczeństwa i higieny w czasie zagrożenia COVID-19.docx
Word
Procedura korzystania z izolatorium w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie.docx
Word
Procedura zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie zabawy na placu szkolnym.docx
Word
Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów klas I-III od 18 stycznia 2021 w GZS w Łagowie.docx