PDF
Cyprus and Greece Natural Gas Perspectives.pdf
PDF
DOĞU AKDENİZ HAVZASI HİDROKARBON (PETROL-GAZ) POTANSİYELİ_Demirel.pdf
PDF
DOĞU AKDENİZ'DE ENERJİ KEŞİFLERİ VE TÜRKİYE_Bilge Adamlar Kurulu Raporu.pdf
PDF
DOĞU AKDENİZ’DEKİ SONDAJ FAALİYETLERİ İLE OLUŞAN YENİ DENGELER.pdf
PDF
DÜNYANIN GELİŞEN HİDROKARBON BÖLGELERİ_Ergün.pdf
PDF
Kıbrıs Deniz Hidrokarbonları Bölgesel Siyaset ve Servet Dağılımı_Faustmann, Gürel, Reichberg.pdf
PDF
LNG Floating Storage Unit (FSU) for LNG import to Malta_Andersen.pdf
PDF
TheCyprus Hydrocarbons Issue: Context, Positions and Future Scenarios_Gürel et al.pdf
PDF
Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Doğu Akdeniz’deki Petrol ve Doğalgaz Kaynakları ile Türkiye’nin Hukuki Durumu_Kütükçü, Kaya.pdf
PDF
Zohr Giant Gas Discovery – A Paradigm Shift in Nile Delta and East Mediterranean Exploration_Cozzi et al.pdf