PDF
Convenio 2014-2016.pdf
Image
Quadre resum de permís per antiguitat.png
PDF
Taula 1. Retribucions 1400 h. sense direcció.PDF
PDF
Taula 2. Retribucions 1400 h. amb direcció.PDF
PDF
Taula 3. Retribucions anuals 1537 h. sense direcció.PDF
PDF
Taula 4. Retribucions anuals 1537 h. amb direcció.PDF
PDF
Taula 5. Retribucions anuals 1647 h. sense direcció.PDF
PDF
Taula 6. Retribucions anuals 1647 h. amb direcció.PDF
PDF
Taula 7. Informàtica 2019.PDF
PDF
Taula 8. Plena disponibilitat GU..PDF
PDF
Taula 9 bis. Complement de permanència PM de Cultura i Esports.PDF
PDF
Taula 9. Antiguitat PM de Cultura i Esports.PDF
PDF
Taula 10 bis. Complement de permanència.PDF
PDF
Taula 10. Antiguitat (personal laboral ingressat abans de l'1.1.89).PDF
PDF
Taula 11. Antiguitat (personal del Patronat Municipal de Cultura).PDF
PDF
Taula 12. Antiguitat (personal del Patronat Municipal d'Esports).PDF
PDF
Taula 13.1 Administració tributària 1400 h..PDF
PDF
Taula 13.2 Administració tributària 1537 h..PDF
PDF
Taula 14.1 Hores extres normals..PDF
PDF
Taula 14.3 Hores extres festives i nocturnes.PDF
PDF
Taula 23.1 Complement específic 1400 h. sense direcció (1).PDF
PDF
Taula 23.2 Complement específic 1400 h. amb direcció.PDF
PDF
Taula 23.3 Complement específic 1537 h sense direcció.PDF
PDF
Taula 23.4 Complement específic 1537 h amb direcció.PDF
PDF
Taula 23.5 Complement específic 1647 h. sense direcció.PDF
PDF
Taula 23.6 Complement específic 1647 h amb direcció.PDF
PDF
Taula 23.7 Complement específic GU (1).PDF
PDF
Taula 23.7 Complement específic GU.PDF
PDF
Taula 24.1 Productivitat 1400 h. sense direcció..PDF
PDF
Taula 24.2 Productivitat 1400 h..PDF
PDF
Taula 24.3 Productivitat 1537 h. sense direcció (1).PDF
PDF
Taula 24.4 Productivitat 1537 h. amb direcció.PDF
PDF
Taula 24.5 Productivitat 1647 h. sense direcció.PDF
PDF
Taula 24.6 Productivat 1647 h amb direcció.PDF
PDF
Taula 24.7 Productivitat GU.PDF
PDF
Taula 25 Complements salarials i factors.PDF
PDF
Taula Funcionaris habilitació nacional.PDF
PDF
Taula Personal directiu detallada.PDF
PDF
Taula retribucions complementàries GU.PDF