PDF
Annex 2 Taula de retribucions anuals de 1400 hores (Amb Direcció) de l'any 2019.pdf
PDF
Annex 3 Taula de retribucions anuals de 1537 hores (Sense Direcció) de l'any 2019.pdf
PDF
Annex 4 Taula de retribucions anuals de 1537 hores (Amb Direcció) de l'any 2019.pdf
PDF
Annex 5 Taula de retribucions anuals de 1647 hores (Sense Direcció) de l'any 2019.pdf
PDF
Annex 6 Taula de retribucions anuals de 1647 hores (Amb Direcció) de l'any 2019.pdf
PDF
Annex 7 Taula de retribucions Informàtica de l'any 2019.pdf
PDF
Annex 8 Taula de retribucions Policia Local de l'any 2019.pdf
PDF
Annex 9 Antiguitat (Triennis) personal funcionari i laboral de l'Ajuntament i personal lab. prov. Fund P.M. Cultura i P.M. Esports a partir 1.1.89.pdf
PDF
Annex 9 bis Antiguitat (Triennis) personal funcionari i laboral de l'Ajuntament i personal lab. prov. Fund P.M. Cultura i P.M. Esports a partir 1.1.89.pdf
PDF
Annex 10 Antiguitat (Triennis) del personal laboral de l'Ajuntament ingressat abans de l'1 de gener de 1989.pdf
PDF
Annex 10 bis Complement de permanència del personal laboral de l'Ajuntament ingressat abans de l'1 de gener de 1989.pdf
PDF
Annex 11 Antiguitat (Triennis de venciments o reconeixement abans de l'1.01.89) P. Cultura.pdf
PDF
Annex 12 Antiguitat (Triennis de venciments o reconeixement abans de l'1.01.89) P. Esports.pdf
PDF
Annex 13.1 Taula de retribucions anuals Administració Tributària (1400 h.) 2019.pdf
PDF
Annex 13.2 Taula de retribucions anuals Administració Tributària (1537 h.) 2019.pdf
PDF
Annex 13.3 Taula de retribucions anuals Administració Tributària (1647 h.) 2019.pdf
PDF
Annex 14.1 Taula d'hores extres normals 2016.pdf
PDF
Annex 14.2 Taules d'hores extres festives o norturnes 2016.pdf
PDF
Annex 14.3 Taula d'hores extres festives i nocturnes 2016.pdf
PDF
Annex 15 Normativa de lliurament de peces d'uniformitat o de treball.pdf
PDF
Annex 17 Acords addicionals per a la Guàrdia Urbana.pdf
PDF
Annex 18 Reducció d'un terç o de la meitat de la jornada amb la percepció del 80% o el 60% de les retribucions.pdf
PDF
Annex 19 Acord compactació hores de lactància.pdf
PDF
Annex 20 Permís 1 any per naixement, adopció o acolliment,.pdf
PDF
Annex 21 Normativa control de presència (Modificat per acord JGL, de data 15 de desembre de 2015).pdf
PDF
Annex 22 Regulació gestió borses de treball internes.pdf
PDF
Annex 23.1 Taula de complement específic de 1400 h. (sense direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 23.2 Taula de complement específic de 1400 h. (amb direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 23.3 Taula de complement específic de 1537 h. (sense direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 23.4 Taula de complement específic de 1537 h. (amb direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 23.5 Taula de complement específic de 1647 h. (sense direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 23.6 Taula de complement específic de 1647 h. (amb direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 23.7 Taula de complement específic anyal de la Policia Local 2016.pdf
PDF
Annex 24.1 Taula de complement productivitat de 1400 h. (sense direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 24.2 Taula de complement productivitat de 1400 h. (amb direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 24.3 Taula de complement productivitat de 1537 h. (sense direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 24.4 Taula de complement productivitat de 1537 h. (amb direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 24.5 Taula de complement productivitat de 1647 h. (sense direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 24.6 Taula de complement productivitat de 1647 h. (amb direcció) de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 24.7 Taula de complement productivitat anyal Policia Local de l'any 2016.pdf
PDF
Annex 25 Formació per a la promoció 2014-2022.pdf
PDF
Annex 26 Normativa d'assistència a activitats formatives.pdf
PDF
Conveni Col·lectiu 2016 Modificat per acords JGL 15.12.2015 i 02.02.2016-VIGENT 2016.pdf
PDF
Convenio 2014-2016.pdf
PDF
Índex.pdf
PDF
Quadre resum de permís per antiguita1.pdf
PDF
Quadre resum de permís per antiguitat.pdf
Image
Quadre resum de permís per antiguitat.png
PDF
Taula Annexa núm. 25 Taula de complements salarials i factors 2019.pdf
PDF
Taula de retribuciones del personal directiu de l'any 2019.pdf