Download
Pàgines de la 1 a la 50, del 26-11-1699 al 13-11-1701
Download
Pàgines de la 51 a la 100, del 08-01-1702 al 04-11-1705
Download
Pàgines de la 101 a la 150, del 20-11-1705 al 07-08-1711
Download
Pàgines de la 151 a la 200, del 16-08-1711 al 07-03-1723
Download
Pàgines de la 201 a la 250, del 10-03-1723 al 31-03-1737
Download
Pàgines de la 251 a la 350, del 08-04-1737 al 17-06-1795
Download
Pàgines de la 351 a la 403, del 25-06-1795 al 07-11-1815