Name
Owner
File size
01. Memoria Alcaldía orzamento 2020.pdf
Owner hidden
Sep 18, 2020
114 KB
02. Bases execución orzamento 2020.pdf
Owner hidden
Sep 18, 2020
239 KB
03. Estado de gastos.pdf
Owner hidden
Sep 18, 2020
391 KB
04. Estado de ingresos.pdf
Owner hidden
Sep 18, 2020
41 KB
04. Informe Intervención.pdf
Owner hidden
Sep 18, 2020
172 KB
05. Dictame Comisión Informativa.pdf
Owner hidden
Sep 18, 2020
54 KB
06. Acordo aprobación inicial.pdf
Owner hidden
Sep 18, 2020
59 KB
07. Anuncio inicial BOP.pdf
Owner hidden
Feb 4, 2020
73 KB
08. Certificado exposición.pdf
Owner hidden
Sep 18, 2020
251 KB
09. Acordo aprobación definitiva.pdf
Owner hidden
Sep 18, 2020
65 KB
10. Anuncio definitivo BOP.pdf
Owner hidden
Mar 17, 2020
125 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder