PDF
04-18/7(C)B: Prijavni obrazac za podnošenje kandidature za člana Skupštine Studentskog parlamenta.pdf
PDF
04-18/7(C)E: Registration Sheet for Submitting a Candidacy for the Assembly of the Student Parliament.pdf
PDF
04-18/7(D)B: Prijavni obrazac za posmatranje izbora za Skupštine Studentskog parlamenta.pdf
PDF
04-18/7(D)E: Registration Sheet for Observing Elections for the Assembly of the Student Parliament.pdf
Image
Electoral Calendar - 2018.jpg
PDF
Podnesene i ovjerene kandidature za članove II saziva Skupštine.pdf