Video
1. Clip vị trí dự án.mp4
Video
2. Clip tiện ích phân khu The Hero.mp4
Video
3. Tiện ích dự án. Vinsportia - Tong The - 28.11.mp4
Video
clip 3tr9.mp4
Video
Dân mua nhà.mp4
Video
VC LAN.mp4
Video
Video- Ý tưởng quy hoạch Hà Nội đến năm 2030.mp4