PDF
Извештај о раду и извршењу програма пословања за 2019. годину са пратећом одлуком НО(1).PDF
PDF
Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП Путеви Рашка за 2017. годину.pdf
PDF
Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП Путеви Рашка за 2018. годину.pdf
PDF
Извештај о степену реализације програма пословања ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка за 2015. годину.pdf
PDF
Извештај о степену реализације програма пословања ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка за 2016. годину.pdf