Download
02_11_2552 ลอยกระทง
Download
04_05_2552 ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
Download
04_08_2552 ฟุตบอลไทคัพชิงที่ 3
Download
04_12_2552 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
Download
6-7_03_2553 ปัจฉิมนิเทศ ม.3
Download
8_02_2010 ประเมินห้องเรียนพิเศษ&วิ่งไดโนเสาร์
Download
9-11_12_2552 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
Download
10_07_2552 บริจาดโลหิต
Download
10_08_2552 มอบปลอกแขนนักเรียนสารวัตร
Download
11_08_2552 วันแม่แห่งชาติ 52
Download
12_02_2010 ตลาดนัดความรู้
Download
13-17_03_2553 รับสมัครนักเรียน 2553
Download
15_05_2552 อบรมจัดทำแผนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
Download
15_09_2552 กิจกรรมเลือกฮีโร่เด็ก
Download
15_09_2552 ผลงานจากอิฐประสาน
Download
16_01_2553 วันครู
Download
16_12_2552 อบรมทำบัญชี
Download
17_08_2552 มอบเกียรติบัตรชุมนุมยุวมัคุเทศ
Download
17_08_2552 วันวิทยาศาสตร์
Download
18_02_2010 อบรมใบขับขี่
Download
22_06_2552 กิจกรรมไหว้ครู 52
Download
25_11_2552 ราชสดุจดีลูกเสือ
Download
25_12_2552 คริสต์มาส
Download
26_06_2552 วันสุนทรภู่ 52
Download
27-28_01_2010 ค่ายลูกเสือ 53
Download
29_07_2552 วันภาษาไทย 52
Download
29_12_2552 เปิดกีฬาเทศบาลโนนบุรี
Download
29_12_2552 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
Download
30_04_2010 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6
Download
31_07_2552 แข่งฟุตบอลไทคัพ
Download
กรรมการสถานศึกษา
Download
กิจกรรมให้ความรู้โรงพยาบาล
Download
กีฬาสี 52
Download
ไดโนเสาร์น้อย
Download
ถ่ายทำสารคดี สสวท
Download
บรรยากาศจัดทำศูนย์การเรียนรู้สัตว์โลกล้านปี
Download
บริจาคโลหิต
Download
ประชุมผู้ปกครอง
Download
ประชุมผู้ปกครอง52
Download
ไปอุบล
Download
ภาพโครงการจิตอาสา
Download
ภาพรับ ผอ.คำก้อน
Download
ม.หกเที่ยวกัน
Download
มอบเกียรติบัตรวิชาการ & ประเมินครูศรวษา
Download
รับโล่ฟุตบอล
Download
รูปเปิดโรงอิฐ
Download
รูปภาพครู
Download
อบรมซ่อมคอมพิวเตอร์&ศิลปะนิทรรศ