Name
Owner
File size
00.rtf
Owner hidden
Nov 23, 2018
3 KB
More info (Alt + →)
01 statut pjatk.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
9.1 MB
More info (Alt + →)
02 regulamin studiów.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
351 KB
More info (Alt + →)
03 księga jakości kształcenia.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
998 KB
More info (Alt + →)
04 system jakości kształcenia.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
169 KB
More info (Alt + →)
05 regulamin samorzadu studenckiego.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
785 KB
More info (Alt + →)
06 kodeks etyki studenta.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
578 KB
More info (Alt + →)
07 potwierdzanie efektów uczenia się.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
293 KB
More info (Alt + →)
08 procedura oceny kadry.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
901 KB
More info (Alt + →)
09 procedura oceny jakości zajęć dydaktycznych.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
1.2 MB
More info (Alt + →)
10 grafika _ efekty uczenia się.pdf
Owner hidden
Nov 26, 2019
632 KB
More info (Alt + →)
11 aw _ efekty uczenia się.pdf
Owner hidden
Nov 26, 2019
675 KB
More info (Alt + →)
12 zasady przyjmowania i oceniania prac dyplomowych.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
121 KB
More info (Alt + →)
13 ragulamin wydziałowego zespołu jakości kształcenia.pdf
Owner hidden
Nov 23, 2018
131 KB
More info (Alt + →)
14 parametryzacja 2017 wnioski.pdf
Owner hidden
Dec 31, 2019
60 KB
More info (Alt + →)
15 wz ds. zjpd sprawozdanie 2017-2018 copy.pdf
Owner hidden
Dec 31, 2019
57 KB
More info (Alt + →)
16 wz ds. zjpd harmonogram 2018-19.pdf
Owner hidden
Dec 31, 2019
38 KB
More info (Alt + →)
17 niestacjonarne ocena wystawy 2017.pdf
Owner hidden
Dec 31, 2019
289 KB
More info (Alt + →)
18 ocena jakości kształcenia 2016-17.pdf
Owner hidden
Dec 31, 2019
643 KB
More info (Alt + →)
19 ocena jakości kształcenia 2017-18.pdf
Owner hidden
Dec 31, 2019
1.1 MB
More info (Alt + →)
20 ocena jakości kształcenia 2018-19.pdf
Owner hidden
Dec 31, 2019
504 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder