Word
00.rtf
PDF
01 statut pjatk.pdf
PDF
02 regulamin studiów.pdf
PDF
03 księga jakości kształcenia.pdf
PDF
04 system jakości kształcenia.pdf
PDF
05 regulamin samorzadu studenckiego.pdf
PDF
06 kodeks etyki studenta.pdf
PDF
07 potwierdzanie efektów uczenia się.pdf
PDF
08 procedura oceny kadry.pdf
PDF
09 procedura oceny jakości zajęć dydaktycznych.pdf
PDF
10 grafika _ efekty uczenia się.pdf
PDF
11 aw _ efekty uczenia się.pdf
PDF
12 zasady przyjmowania i oceniania prac dyplomowych.pdf
PDF
13 ragulamin wydziałowego zespołu jakości kształcenia.pdf
PDF
14 parametryzacja 2017 wnioski.pdf
PDF
15 wz ds. zjpd sprawozdanie 2017-2018 copy.pdf
PDF
16 wz ds. zjpd harmonogram 2018-19.pdf
PDF
17 niestacjonarne ocena wystawy 2017.pdf
PDF
18 ocena jakości kształcenia 2016-17.pdf
PDF
19 ocena jakości kształcenia 2017-18.pdf
PDF
20 ocena jakości kształcenia 2018-19.pdf