Name
Owner
File size
1. Ändringsförslag PVförslagpartiprogram
Owner hidden
Mar 17, 2022
3 KB
Download
More info (Alt + →)
1. Ändringsförslag PVförslagpartiprogram.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
104 KB
More info (Alt + →)
2. Motion om partiets vapenpolitik.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
30 KB
More info (Alt + →)
3. Motion om partiets viltförvaltningspolitik.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
28 KB
More info (Alt + →)
4. Inte bara feminister.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
51 KB
More info (Alt + →)
5. Intern debatt.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
46 KB
More info (Alt + →)
6. VF1.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
9 KB
More info (Alt + →)
7. VF 2.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
9 KB
More info (Alt + →)
8. VF3
Owner hidden
Mar 17, 2022
1 KB
Download
More info (Alt + →)
8. VF3.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
12 KB
More info (Alt + →)
9. VF4.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
11 KB
More info (Alt + →)
10. VF5.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
11 KB
More info (Alt + →)
11. PV läkare för miljö.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
10 KB
More info (Alt + →)
12. PV äldrevård och hemsjukvård.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
11 KB
More info (Alt + →)
13. Energi.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
12 KB
More info (Alt + →)
14. Det ska löna sig att ta tåget.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
55 KB
More info (Alt + →)
15. Ekonomisk Brottslighet och brott mot miljölagen ska inte löna sig.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
55 KB
More info (Alt + →)
16. Organdonation.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
55 KB
More info (Alt + →)
17. Statliga datasystem.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
57 KB
More info (Alt + →)
18. Tandvård är också vård.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
55 KB
More info (Alt + →)
19. Förbättrad simundervisning i skolan.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
56 KB
More info (Alt + →)
20. Låt Vår politik A-Ö vara ett levande dokument fram till valet 2022.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
161 KB
More info (Alt + →)
21. Beskatta biobränslen.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
57 KB
More info (Alt + →)
22. Koldioxidbudgetar.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
93 KB
More info (Alt + →)
23. Minska byggandet.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
58 KB
More info (Alt + →)
24. Utbildning i reparation och design.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
56 KB
More info (Alt + →)
25. Öka kolsänkan.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
96 KB
More info (Alt + →)
26. Från tillväxtmål till internaliseringsmål med Marknads-integrerad Ekonomisk Demokrati - FoU kring MIED.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
197 KB
More info (Alt + →)
27. Motion inför kongress 2022 rörande dödshjälp
Owner hidden
Mar 17, 2022
2 KB
Download
More info (Alt + →)
27. Motion inför kongress 2022 rörande dödshjälp.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
113 KB
More info (Alt + →)
28. Ramverk för Partiet Vändpunkts strategiska politikutveckling.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
133 KB
More info (Alt + →)
29. Slutförvar för kärnbränsle kan inte placeras under Östersjön.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
23 KB
More info (Alt + →)
30. Flytta SFR långt från Östersjön.pdf
Owner hidden
Feb 1, 2022
23 KB
More info (Alt + →)
Bilaga 1 till motion 26. Hur kan man vara säker på att Marknadsintegrerad Ekonomisk Demokrati verkligen leder till mer hållbart samhälle [28 01 22].pdf
Owner hidden
Feb 2, 2022
126 KB
More info (Alt + →)
Bilaga 2 till motion 26. MIED borde vara den ultimata lösningen.pdf
Owner hidden
Feb 2, 2022
158 KB
More info (Alt + →)
Bilaga 3 till motion 26. MiED-pitch till EKO!- med svar.pdf
Owner hidden
Feb 2, 2022
327 KB
More info (Alt + →)
Bilaga till motion 20 - Låt vår politik A-Ö vara ett levande dokument fram till valet 2022.pdf
Owner hidden
Apr 7, 2022
112 KB
More info (Alt + →)
Bilaga till motion 28. Ramverk för Partiet Vändpunkts strategiska politikutveckling.pdf
Owner hidden
Feb 2, 2022
54 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder