Google Docs
1. Ändringsförslag PVförslagpartiprogram
Download
PDF
1. Ändringsförslag PVförslagpartiprogram.pdf
PDF
2. Motion om partiets vapenpolitik.pdf
PDF
3. Motion om partiets viltförvaltningspolitik.pdf
PDF
4. Inte bara feminister.pdf
PDF
5. Intern debatt.pdf
PDF
6. VF1.pdf
PDF
7. VF 2.pdf
Google Docs
8. VF3
Download
PDF
8. VF3.pdf
PDF
9. VF4.pdf
PDF
10. VF5.pdf
PDF
11. PV läkare för miljö.pdf
PDF
12. PV äldrevård och hemsjukvård.pdf
PDF
13. Energi.pdf
PDF
14. Det ska löna sig att ta tåget.pdf
PDF
15. Ekonomisk Brottslighet och brott mot miljölagen ska inte löna sig.pdf
PDF
16. Organdonation.pdf
PDF
17. Statliga datasystem.pdf
PDF
18. Tandvård är också vård.pdf
PDF
19. Förbättrad simundervisning i skolan.pdf
PDF
20. Låt Vår politik A-Ö vara ett levande dokument fram till valet 2022.pdf
PDF
21. Beskatta biobränslen.pdf
PDF
22. Koldioxidbudgetar.pdf
PDF
23. Minska byggandet.pdf
PDF
24. Utbildning i reparation och design.pdf
PDF
25. Öka kolsänkan.pdf
PDF
26. Från tillväxtmål till internaliseringsmål med Marknads-integrerad Ekonomisk Demokrati - FoU kring MIED.pdf
Google Docs
27. Motion inför kongress 2022 rörande dödshjälp
Download
PDF
27. Motion inför kongress 2022 rörande dödshjälp.pdf
PDF
28. Ramverk för Partiet Vändpunkts strategiska politikutveckling.pdf
PDF
29. Slutförvar för kärnbränsle kan inte placeras under Östersjön.pdf
PDF
30. Flytta SFR långt från Östersjön.pdf
PDF
Bilaga 1 till motion 26. Hur kan man vara säker på att Marknadsintegrerad Ekonomisk Demokrati verkligen leder till mer hållbart samhälle [28 01 22].pdf
PDF
Bilaga 2 till motion 26. MIED borde vara den ultimata lösningen.pdf
PDF
Bilaga 3 till motion 26. MiED-pitch till EKO!- med svar.pdf
PDF
Bilaga till motion 20 - Låt vår politik A-Ö vara ett levande dokument fram till valet 2022.pdf
PDF
Bilaga till motion 28. Ramverk för Partiet Vändpunkts strategiska politikutveckling.pdf