PDF
Åtgärdsplan covid-19 (reviderad 26 december 2020).pdf
PDF
Lokala nomineringsregler 2022.pdf
PDF
Miljöpartiet Vänersborgs pris för Hållbar utveckling 2.pdf
PDF
Mötesordning fastställd 2021-03-20.pdf
PDF
Riktlinjer för revisorerna fastställda 2021-03-20.pdf
PDF
Stadgar reviderade 2021-03-20.pdf
PDF
Statuter för hållbarhetspriset.pdf
PDF
Valberedningens arbetsordning fastställd 2021-03-20.pdf
PDF
Valmanifest 2018-2022.pdf
PDF
Valordning fastställd 2021-03-20.pdf
PDF
Valprogram 2018.pdf