Name
File size
Taotlused
Jun 22, 2023
Download
Gümnaasiumi strateegia.pdf
Nov 2, 2022
2.3 MB
Hinnangud 1klassis 2022-23.pdf
Oct 6, 2022
73 KB
Õppenõukogu tööplaan 2022_23.pdf
Oct 31, 2022
42 KB
Õppenõukogu tööplaan 2022/23
May 26, 2023
2 KB
Download
SG Ainekavad.pdf
Sep 1, 2023
2 MB
SG arengukava 2020-2022.pdf
Dec 8, 2021
623 KB
SG isikuandmete töötlemise tingimused.pdf
Dec 8, 2021
387 KB
SG Kooliruumide sisekorraeeskiri 2019.pdf
Dec 8, 2021
520 KB
SG õpilasesinduse põhimäärus.pdf
Dec 8, 2021
2.8 MB
SG Päevakava_2022-2023_õppeaastal.pdf
Jan 20, 2023
289 KB
SG palgakorralduse põhimõtted.pdf
Dec 8, 2021
669 KB
SG töökorralduse reeglid 2019
Dec 16, 2021
Download
SG töökorralduse reeglid 2019.pdf
Dec 8, 2021
441 KB
SG_Huviringi juhendamise kord.pdf
Sep 14, 2022
183 KB
Sindi Gümnaasiumi arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord.pdf
Apr 12, 2022
202 KB
Sindi Gümnaasiumi kodukord.pdf
Mar 9, 2022
563 KB
Sindi Gümnaasiumi mentori juhend õpetajale.pdf
Oct 19, 2022
62 KB
Sindi Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord.pdf
Dec 20, 2022
194 KB
Sindi Gümnaasiumi õppekava.pdf
Sep 1, 2023
717 KB
Sindi Gümnaasiumi põhimäärus.pdf
Nov 14, 2022
91 KB
Sindi Gümnaasiumi töötajate tunnustamise kord.pdf
Dec 19, 2022
195 KB
Sindi Gümnaasiumi vastuvõtu kord ja tingimused.pdf
Jun 22, 2023
474 KB
Tuge vajavate õpilaste abistamine Sindi Gümnaasiumis.pdf
Nov 4, 2021
524 KB
Üksuse Uurimistöö koostamise ja vormistamise juhend 2022.docx
May 9, 2023
359 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder