Download
Taotlused
PDF
Ainekavad_2021_kinnitatud 15.09.2021_kk1-5sg3.pdf
PDF
Õppekava 2021_kinnitatud 15.09.2021_kk1-5sg3.pdf
PDF
SG arengukava 2020-2022.pdf
PDF
SG isikuandmete töötlemise tingimused.pdf
PDF
SG Kooliruumide sisekorraeeskiri 2019.pdf
PDF
SG õpilasesinduse põhimäärus.pdf
PDF
SG õppenõukogu tööplaan 2021_2022.pdf
PDF
SG Päevakava 2021-2022.pdf
PDF
SG palgakorralduse põhimõtted.pdf
PDF
SG põhimäärus.pdf
Download
Google Docs
SG töökorralduse reeglid 2019
PDF
SG töökorralduse reeglid 2019.pdf
PDF
Sindi Gümnaasiumi arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord.pdf
PDF
Sindi Gümnaasiumi kodukord.pdf
PDF
Sindi Gümnaasiumi vastuvõtu kord ja tingimused.pdf
PDF
Tuge vajavate õpilaste abistamine Sindi Gümnaasiumis.pdf