PDF
Lisa 1 - Veetehnikamess - Sõidame merele! 2021 eksponendi messil osalemise tingimused.pdf
PDF
Lisa 2 - Veetehnikamess - Sõidame merele! 2021 messiala üldplaan - Annex 2 - Ground plan of Marine Fair - To The Sea! 2021.pdf
PDF
Lisa 3 - Veetehnikamess - Sõidame merele! 2021 hinnakiri.pdf
PDF
Lisa 4 - Veetehnikamess - Sõidame merele! 2021 tuleohutusnõuded.pdf
PDF
Lisa 5 - Veetehnikamess - Sõidame merele! 2021 eksponendi elektritarbimise meelespea.pdf