Name
Owner
File size
HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH
Owner hidden
Jul 15, 2021
Download
11.png
Owner hidden
May 5, 2022
2.9 MB
12.png
Owner hidden
May 5, 2022
4 MB
13.png
Owner hidden
May 5, 2022
4.1 MB
14.png
Owner hidden
May 5, 2022
3 MB
15.png
Owner hidden
May 5, 2022
2.2 MB
Đại diện HĐQT và BGH VLSC trao học bổng cho các Mến trò-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
3.8 MB
Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh chụp ảnh lưu niệm với BGH và CBGV VLSC-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
8.7 MB
Đạo diễn Đổ Đức Thịnh tham gia Họp mặt Mến trò của TG9X NTD tại VLSC-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
4.8 MB
Giao lưu cùng Thầy giáo 9X-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
7.1 MB
Hội thảo chương trình Btec-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
4.4 MB
Lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo VLU VLSC tại lễ trồng cây trước cổng Văn phòng VLSC 2-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
8.7 MB
Lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo VLU, VLSC cùng trồng cây trước cổng Văn phòng VLSC-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
12 MB
Lãnh đạo VLG và VLSC trồng cây xanh tại VLSC.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
10 MB
Sự kiện Họp mặt mến trò-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
8 MB
SV học thực hành-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
5.6 MB
Thực hành Bartender-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
5.5 MB
VLSC ký hợp tác với Cty Mirai VN và Trường TC quốc tế Khôi Việt-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
5.7 MB
VLSC ký hợp tác với FSC 2-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
4.8 MB
VLSC ký hợp tác với FSC-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
4.6 MB
VLSC tham gia Ngày hội tuyển sinh tại Cần Thơ tháng 4.2021-02 2-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
9.7 MB
VLSC tham gia Ngày hội tuyển sinh tại Cần Thơ tháng 4.2021-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
9.8 MB
VLSC tham gia Ngày hội tuyển sinh tại TP.HCM tháng 4.2021 2-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
11.7 MB
VLSC tham gia Ngày hội tuyển sinh tại TP.HCM tháng 4.2021 3-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
7.7 MB
VLSC tham gia Ngày hội tuyển sinh tại TP.HCM tháng 4.2021 4-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
9.3 MB
VLSC tham gia Ngày hội tuyển sinh tại TP.HCM tháng 4.2021-02.jpg
Owner hidden
Jul 22, 2021
10.3 MB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder