Download
перевірочні завдання тести
Download
практичні ок
Download
самостійна
Word
01 Титулка Ппакету ККР.docx
Word
02 Титулка ККР.docx
Word
03 пояснюв_записка_до_ККР.docx
Word
04 Варіант 1-30.docx
Word
05 Критерії Оцінювання.docx
Word
06 Приклад відповіді на оцінку.docx
Word
07 Рецензія_на_ККР.docx
Word
ККР_ПП.docx
Word
ОК ЕОМ _Робоча програма навчальної дисципліни.docx
Word
ОК самостійна робота.docx
Word
ПП_практичні заняття.docx
Word
Програма ОК ЕОМ 18-19.docx