Download
-- ATMOSFÉRA --
Download
-- FOTOKOUTEK --
Download
-- Pečující roku 2019 - slavnostní předávání cen --
Download
01. Jak zajistit důstojné důchody v zemi s nízkými mzdami?
Download
02. Co mohou udělat kraje pro rodiny?
Download
03. Náhradní rodinná péče: jak zlepšit postavení pěstounů v ČR?
Download
04. Předškolní péče: školky, dětské skupiny a mikrojesle
Download
05. Prevence je lepší než rozpad rodiny
Download
06. Péče jako neviditelná práce – jak na podporu sendvičové generace
Download
07. Co nám zase poslanci schválili: legislativní novinky z ČR a EU
Download
08. Jak posílit české rodiny?
Download
09. Dopady nedostupného bydlení na mladé rodiny
Download
10. Je slaďování rodinného a pracovního života výlučným tématem bílých límečků?
Download
11. Proč je výživné na děti u nás problém?
Download
12. Jakými nástroji může rodinná politika pomoci zabránit vylidňování obcí?
Download
13. Podpora rodiny ve vzdělávacím systému: role sociální práce a školství v prevenci
Download
14. Podpora mužů v péči o děti
Download
15. Snižování gender pay gap jako jedno ze stěžejních témat rodinné politiky
Download
16. Setkání s představiteli krajské rodinné politiky (pouze pro zvané)
Download
17. Setkání s pěstouny za účasti paní ministryně (pouze pro zvané)