Name
Owner
File size
ÅM22-04 Saksliste for årsmøte i UiSI 2022-1.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
106 KB
ÅM22-05 forretningsorden Årsmøter.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
62 KB
ÅM22-08 Årsberetning 2021.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
71 KB
ÅM22-09 Regnskap-bevertning-Årsmøtet-UiSI-2022.pdf
Owner hidden
Feb 21, 2022
9 KB
ÅM22-09 Resultatregnskap - 2021 sammenlignet med 2020.pdf
Owner hidden
Feb 27, 2022
67 KB
ÅM22-10 Endringsforslag av Lov for Universitet i Stavangers Idrettslag og Universitet i Stavangers Idrettslag organisasjonsplan til UiSIs Årsmøte 2022.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
87 KB
ÅM22-10.8 Unntak i Lov for UiSI.pdf
Owner hidden
Feb 19, 2022
53 KB
ÅM22-11 Styrets forslag til medlemsavgift.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
42 KB
ÅM22-12 HANDLINGSPLAN 2022.docx.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
184 KB
ÅM22-12 Planlagt-aktivitet-2022-UiSI.docx.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
57 KB
ÅM22-13 Budsjett UISI 2022.pdf
Owner hidden
Feb 22, 2022
678 KB
ÅM22-14 Kopi av Lov-for-UiSI.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
180 KB
ÅM22-15 UiSI-organisasjonsplan.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
321 KB
ÅM22-16 The-election-committees-recommendation 2022.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
90 KB
ÅM22-16 Valgkomiteens-innstilling.pdf
Owner hidden
Feb 15, 2022
216 KB
ÅM22-21 Saksliste for ekstraordinærtårsmøte i UiSI 2022.pdf
Owner hidden
Jun 8, 2022
82 KB
ÅM22-24 Revisors beretning.pdf
Owner hidden
May 23, 2022
1 MB
ÅM22-25 Styrets forslag til endring på medlemsavgift.pdf
Owner hidden
May 23, 2022
44 KB
ÅM22-26.1 Valg Kontrollutvalg.pdf
Owner hidden
May 25, 2022
73 KB
Protokol for Arsmote i UiSI 2022.pdf
Owner hidden
Mar 4, 2022
2.5 MB
Protokoll for ekstraordinærtårsmøte i UiSI 2022 Signert.pdf
Owner hidden
Jun 8, 2022
947 KB
Referat-Årsmøte-i-UiSI-2022.pdf
Owner hidden
Feb 24, 2022
113 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder