PDF
Dokumen Tadbir Urus Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi Edisi Keempat.pdf
PDF
GARIS PANDUAN FRGS (PINDAAN TAHUN 2022).pdf
PDF
Jadual Kerja Permohonan Geran FRGS Tahun 2022.pdf
Excel
MASTERLIST PERMOHONAN FRGS TAHUN 2022.xls
PDF
Pemakluman Pembukaan Permohonan FRGS Tahun 2022 (edaran PTJ).pdf