Name
Owner
File size
אינסרט השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן.ogg
Owner hidden
Mar 31, 2024
100 KB
More info (Alt + →)
מנקים את ישראל מפסולת בנייה - השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, מקדמת בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לטיפול בפסולת בנייה.docx
Owner hidden
Mar 31, 2024
100 KB
More info (Alt + →)
מצגת חוק פסולת בניין - 31.03.24.pdf
Owner hidden
Mar 31, 2024
2.4 MB
More info (Alt + →)
ניתוח השפעות רגולציה בנושא מעקב אחר הובלת פסולת למניעת השלכתה באתרים לא מוסדרים ובשטחים הפתוחים.pdf
Owner hidden
Mar 31, 2024
812 KB
More info (Alt + →)
פסולת בניין.mp4
Owner hidden
Mar 31, 2024
230.5 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder