Audio
190101_Po_Tři povinnosti pro rok 2019.mp3
Audio
190106_Ne_Vzkaz Ašskému sboru od Boha pro nový rok.mp3
Audio
190111_Pá_Alianční modlitební týden - Jednota v lásce.mp3
Audio
190113_Ne_Slouží bratr Pavel Kaczmarczyk.mp3
Audio
190118_Pa_Máme reagovat na hloupé řeči, nebo nemáme - Když si Bible protiřečí 32.mp3
Audio
190120_Ne_Trojnásobné falšování Božího slova.mp3
Audio
190127_Ne_Slouží br. Martin Jindra.mp3
Audio
190201_Pa_Provokuje Bůh lidi, aby je následně mohl potrestat - Když si Bible protiřečí 33.mp3
Audio
190203_Ne_BEZCITNÝ DUCH.mp3
Audio
190208_Pa_Křtil Pán Ježíš nebo nekřtil - Když si Bible protiřečí 34.mp3
Audio
190210_Ne_IMPULZIVNÍ DUCH!.mp3
Audio
190215_Pa_Kdo koupil pole_ Jidáš nebo Velekněží - Když si Bible protiřečí 35.mp3
Audio
190217_Ne_BOJÁCNÝ DUCH!.mp3
Audio
190222_Pa_Pozvedává Bůh věřícího člověka nebo mu navozuje pád - Když si Bible protiřečí 36.mp3
Audio
190224_Ne_SOBECKÝ DUCH!.mp3
Audio
190301_Pa_Jaká je pravá tvář nepřítele ďábla.mp3
Audio
190303_Ne_Odsuzující duch!.mp3
Audio
190308_Pa_Jak si uchovat vitalitu.mp3
Audio
190310_Ne_Káže_ Vladislav Dušek.mp3
Audio
190315_Pa_Dosáhl Abrahám Božího zaslíbení, nebo ne - Když si Bible protiřečí 38.mp3
Audio
190317_Ne_Služba Korejského misionáře - Chong Hoon Han.mp3
Audio
190322_Pa_Máme se podřizovat vládní moci nebo ne - Když si Bible protiřečí 39.mp3
Audio
190324_Ne_Obnova života; káže kaz. Vjačeslav Jelisejev.mp3
Audio
190329_Pa_Tajemství opravdového Kristova Následovníka!.mp3
Audio
190331_Ne_Duch bez rozpoznávacích schopnosti!.mp3
Audio
190405_Pá_Bůh (může) použít nádobu jakou jsi ty.mp3
Audio
190407_Ne_Káže br. Jaroslav Pospíšil.mp3
Audio
190412_Pa_Trestá Bůh dětí kvůli jejich rodičům - Když si Bible protiřečí 40.mp3
Audio
190414_Ne_Kdo zabil Jidáše.mp3
Audio
190419_Pa_To NEJlepší na Velkém pátku!.mp3
Audio
190421_Ne_To NEJlepší na Velikonocích I.mp3
Audio
190422_Po_To NEJlepší na Velikonocích II.mp3
Audio
190426_Pa_Monogamie nebo Polygamie - Když si Bible protiřečí 41.mp3
Audio
190428_Ne_Tři základní podmínky pro následování vzkříšeného Krista.mp3
Audio
190503_Pa_Jak je tomu s duchovní rovnoprávnosti žen - Když si Bible protiřečí 42.mp3
Audio
190505_Ne_Vlastnosti duchovního dítěte! ...aneb, co jsem se stihl naučit od své půlroční vnučky.mp3
Audio
190510_Pa_slouží br. Jordán Haller.mp3
Audio
190512_Ne_DEN MATEK - slouží br. Jordan Haller.mp3
Audio
190517_Pa_Měl Pán Ježíš rozpolcenou osobnost - Když si Bible protiřečí 43.mp3
Audio
190519_Ne_Nejdelší cesta!.mp3
Audio
190524_Pa_Pozvedává Bůh člověka nebo mu i navozuje pád - Když si Bible protiřečí 44.mp3
Audio
190526_Ne_Nedělní bohoslužba - DEN OTCŮ.mp3
Audio
190531_Pá_70. výročí- hl.slovo Jan Olšák.mp3
Audio
190601_So_70. výročí - hl.slovo Pavel Coufal.mp3
Audio
190602_Ne dop._70. výročí - hl.slovo Jaroslav Pospíšil.mp3
Audio
190602_Ne odp._70. výročí - hl.slovo Alois Boháček.mp3
Audio
190607_Pa_Den sobotní nebo den jako den - Když si Bible protiřečí 45.mp3
Audio
190609_Ne_Čtyři připomínky Letnic!.mp3
Audio
190610_Ne_Nic než Kristus.mp3
Audio
190614_Pa_Jsou věřící lidé z tohoto světa nebo nejsou.mp3