Download
Kokousmuistiot
Download
PowerPoint -esitykset
Excel
Copy of Kaikki_rahoittajat.xlsx
Word
Jäljellä olevat tehtävät 13.docx
Word
Kansalaistieteen määritelmiä.docx
Word
Kyselylomake kansalaistieteen tekijöille.docx
Word
Kyselyn jakelu.docx
Word
Kyselyn kohderyhmät.docx
Word
Kyselyn kommentit.docx
Word
Luettavaa kansalaistieteestä.docx
Word
TSV_Avoin tiede yhteiskunnassa_työskentelydokumentti_huhtikuu.docx