Excel
Ek 4. 2020-2021 YILI NÖROLOJİ KLİNİĞİ HEKiM EĞİTİM PLANI.xls
Excel
Ek 5. 2021-2022 YILI HEKiM EĞİTİM PLANI.xls
Excel
Ek 6.2022-2023 (2) YILI HEKiM EĞİTİM PLANI (1).xls
PDF
Ek 8. norolojiuzmanlikegitimikarnesi.pdf
PDF
Ek 9. Didem KARNE.pdf
PDF
Ek 12 Asistan rotasyon çizelgesi.pdf
PDF
Ek 14. tukmos.noroloji_mufredat_v.2.1.pdf
PDF
Ek 19. ASİSTAN UYUM PROGRAMI.pdf
Word
EK 20 UZMANLIK ÖĞRENCİSİ TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI.docx
Word
EK 21 UZMANLIK ÖĞRENCİSİ DOSYASI ÖRNEK.docx
Word
EK 22 TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ.docx
PDF
EK 23 GEÇMİŞ YILLARDA UYUM PROGRAMINA KATILAN UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÖRNEKLERİ TUTANAK.pdf
Word
EK 24 UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KOŞULLARI BELGESİ (ÇALIŞMA KURALLARI).doc
PDF
EK 25.1medulla spinalis sunum örneği.pdf
PDF
EK 25.2 EĞİTİM KATILIMCI TUTANAKLARI.pdf
Word
EK 26 BEAH ASİSTAN TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ.docx
Word
EK 27 ASİSTAN TEMSİLCİ SEÇİMİ ÜST YAZISI ÖRNEĞİ.docx
Word
Ek 28 2022 ASİSTAN TEMSİCİ.docx
PDF
Ek 32 TEZ YAZIM KILAVUZU.pdf
PDF
Ek 41 sempozyumlar ve kitap bölümü.pdf
PDF
Ek 44 Eğitici CV'leri .pdf
Excel
Ek 46 aylık mesai planı.xls
Excel
Ek 59 TUEK NÖROLOJİ MÜFREDAT- 2017.xlsx
PDF
Ek 60 örnek uzmanlık diploması.pdf
PDF
Ek 61 eğitim kaynak mali rapor.pdf