Download
Рецензії Біологія
Download
Рецензії на ОНП Громадське здоров'я
PDF
Освітньо-наукова програма третього рівня доктора філософії в галузі знань «Біологія», спеціальність 091 – «Біологія».pdf
PDF
Освітньо-наукова програма третього рівня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 221 – «Стоматологія».pdf
PDF
Освітньо-наукова програма третього рівня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 – «Медицина».pdf
PDF
Освітньо-наукова програма третього рівня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 227 – «Фізична реабілітація».pdf
PDF
Освітньо-наукова програма третього рівня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 228 – «Педіатрія».pdf
PDF
Освітньо-наукова програма третього рівня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 229 – «Громадське здоровя».pdf