Name
Owner
File size
Đơn đề nghị gặp mặt giải quyết hồ sơ đất đai - Sở VHTT (16 Mar 2020).docx
Owner hidden
Mar 16, 2020
22 KB
More info (Alt + →)
Đơn đề nghị ngưng giao dịch đất đai (1 Jan 2020).docx
Owner hidden
Jan 1, 2020
17 KB
More info (Alt + →)
Đơn xin giải quyết hồ sơ (16 Mar 2020).docx
Owner hidden
Mar 16, 2020
17 KB
More info (Alt + →)
Đơn xin xác nhận sở hữu đất
Owner hidden
Jan 10, 2020
Download
More info (Alt + →)
Giấy ủy quyền
Owner hidden
Jan 12, 2020
Download
More info (Alt + →)
Giấy xác nhận đất Q9.pdf
Owner hidden
Nov 14, 2022
1 MB
More info (Alt + →)
Hồ sơ đất Q9 full.pdf
Owner hidden
Nov 14, 2022
19.5 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder