Name
Owner
File size
คู่มือและวิธีการใช้งาน Obec Content Center
Owner hidden
Nov 4, 2021
Download
สื่อประเภทเทมเพลต
Owner hidden
Nov 4, 2021
Download
3_การเขียนตัวเลข และตัวหนังสือแสดงจำนวนหนึ่งและสอง (คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 บทที่ 1).mp3
Owner hidden
Nov 8, 2021
9.1 MB
More info (Alt + →)
7_1452069086682_1.jpg.jpg
Owner hidden
Nov 8, 2021
100 KB
More info (Alt + →)
60_ict_พัฒนาการเรียนรู้ (1).mp3
Owner hidden
Nov 8, 2021
7.8 MB
More info (Alt + →)
60_ict_พัฒนาการเรียนรู้.mp3
Owner hidden
Nov 8, 2021
7.8 MB
More info (Alt + →)
เกมส์หาคำศัพท์.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2021
849 KB
More info (Alt + →)
คณิตฯ ประถม จำนวนเต็มลบ ตอน 2.mp3
Owner hidden
Nov 8, 2021
12.9 MB
More info (Alt + →)
ความสุขของกุ๊กไก่.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
17.4 MB
More info (Alt + →)
คัดพยัญชนะ A ถึง Z.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
1.4 MB
More info (Alt + →)
คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้ OBEC CONTENT CENTER.pdf
Owner hidden
Oct 31, 2021
39 KB
More info (Alt + →)
คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียน.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2021
3.5 MB
More info (Alt + →)
โครงการพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการการใช้.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
119 KB
More info (Alt + →)
ทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน เรื่อง การรับประทานอาหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน_360P.mp4
Owner hidden
Nov 2, 2021
13.2 MB
More info (Alt + →)
ทำวิดีโอง่ายๆด้วย PowerPoint EP.1 _360P.mp4
Owner hidden
Nov 2, 2021
46.5 MB
More info (Alt + →)
เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน โดย นางสาวดวงใจ บุญยะภาส และนายเสกสันต์ ผลวัฒนะ_360P (1).mp4
Owner hidden
Nov 2, 2021
97.8 MB
More info (Alt + →)
นักสืบน้อย.pptx
Owner hidden
Nov 2, 2021
12.9 MB
More info (Alt + →)
แบ - หมี.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2021
3 MB
More info (Alt + →)
แบบฝึกคัดลายมือ เรื่องสัตว์.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
884 KB
More info (Alt + →)
แบบฝึกหัดการสะดคำ ภาษาอังกฤษ.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
1.3 MB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ การพูดประเมินเรื่อง.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
566 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น คณิตฯ ม.3 (1).pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
146 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น คณิตฯ ม.3.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
146 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ คณิตฯ ป.6 (1).pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
380 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ คณิตฯ ป.6.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
380 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คณิตฯ (1).pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
395 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คณิตฯ.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
395 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2021
198 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ การวัด คณิตฯ ป.4 (1).pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
372 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ การวัด คณิตฯ ป.4.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
372 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ คณิตฯ ป.6 (1).pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
746 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ คณิตฯ ป.6.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
746 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่อง แบบรูปของจำนวน คณิตฯ ป.4 (1).pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
411 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่อง แบบรูปของจำนวน คณิตฯ ป.4.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
411 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่้อง วงกลม คณิตฯ ป.5 (1).pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
338 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่้อง วงกลม คณิตฯ ป.5.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
338 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ คณิตฯ ม.3 (1).pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
266 KB
More info (Alt + →)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ คณิตฯ ม.3.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
266 KB
More info (Alt + →)
แผนการประชาสัมพันธ์ obec content center (1).pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
1.8 MB
More info (Alt + →)
แผนพัฒนาให้ความรู้ obec content center (1).pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
2.2 MB
More info (Alt + →)
เพลงเสร็จหนึ่งวัน_360P.mp4
Owner hidden
Nov 2, 2021
1.8 MB
More info (Alt + →)
รู้รับภัยภิบัติธรรมชาติ.pdf
Owner hidden
Nov 2, 2021
41 MB
More info (Alt + →)
เลขผจญภัย.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
1.4 MB
More info (Alt + →)
เว็บ.pdf
Owner hidden
Nov 8, 2021
131 KB
More info (Alt + →)
สรุปการดำเนินงาน obec content center.pptx
Owner hidden
Nov 2, 2021
11.7 MB
More info (Alt + →)
สื่อช่องทาง วิดีโอ สนุกกับตัวเลข.docx
Owner hidden
Nov 2, 2021
16 KB
More info (Alt + →)
สื่อทำง่าย สไตล์ ครูจัสมิน Ep.01 สนุกกับตัวเลข _360P (1).mp4
Owner hidden
Nov 2, 2021
41 MB
More info (Alt + →)
หน่อไม้ตีระนาด.mp4
Owner hidden
Nov 8, 2021
54.1 MB
More info (Alt + →)
หนังสือแจ้ง โรงเรียน ดาวโหลดสื่อการเรียนรู้.pdf
Owner hidden
Oct 31, 2021
26 KB
More info (Alt + →)
หัวหุ่นของต้นข้าว (2).mp4
Owner hidden
Nov 8, 2021
79.1 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder