Name
Owner
File size
Årsmøte 2019 - Sak 1 Godkjenning av innkalling.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
126 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 2 Konstituering.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
111 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 3 Rekneskap 2018.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
1.8 MB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 4 Økonomistatus.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
138 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 5 Budsjett neste år.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
137 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 6 Orienteringer.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
128 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 7 Arbeidsprogram.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
143 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 8 Politisk program.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
104 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 9 Vedtektsendringer.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
146 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 10 Val.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
105 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 11 Eventuelt.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
54 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 11 Eventuelt/E01 - Fra Andreas Lindrupsen (buss for deltakere på TG).pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
58 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 11 Eventuelt/E02 - Fra Andreas Lindrupsen (endring av regnskapsføring).pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
57 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 11 Eventuelt/E03 - Fra Espen M. Moe (budsjettpost for Medic på TG20).pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
95 KB
More info (Alt + →)
Årsmøte 2019 - Sak 11 Eventuelt/E04 - Fra Styret (Innmelding i Norsk Digital Kultur).pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
60 KB
More info (Alt + →)
Budsjettforslag 2020 - Sheet1.pdf
Owner hidden
Jan 22, 2020
53 KB
More info (Alt + →)
Vedtektene til KANDU - 2020.pdf
Owner hidden
Oct 6, 2020
99 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder