PDF
Årsmøte 2019 - Sak 1 Godkjenning av innkalling.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 2 Konstituering.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 3 Rekneskap 2018.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 4 Økonomistatus.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 5 Budsjett neste år.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 6 Orienteringer.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 7 Arbeidsprogram.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 8 Politisk program.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 9 Vedtektsendringer.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 10 Val.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 11 Eventuelt.pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 11 Eventuelt/E01 - Fra Andreas Lindrupsen (buss for deltakere på TG).pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 11 Eventuelt/E02 - Fra Andreas Lindrupsen (endring av regnskapsføring).pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 11 Eventuelt/E03 - Fra Espen M. Moe (budsjettpost for Medic på TG20).pdf
PDF
Årsmøte 2019 - Sak 11 Eventuelt/E04 - Fra Styret (Innmelding i Norsk Digital Kultur).pdf
PDF
Budsjettforslag 2020 - Sheet1.pdf
PDF
Vedtektene til KANDU - 2020.pdf