Download
כרטיסיות לכיתות א-ג
Download
כרטיסיות לכיתות ד-ה
Download
כרטיסיות לכיתות ו
Download
סיפורים מוקלטים לכיתות יסוד א-ב - מקריאות אורה גולן ואידית וידמן
PDF
הספריה הוירטואלית- לוחצים על הספר ונפתח לינק ליוטיוב לשעת סיפור 1.pdf
Word
לינקים לסרטוני הקלטות של מפגשי הדרכה ביוטיוב.docx
Download
Google Docs
לינקים לקטעי קריאה חינמיים ברשת
Word
לקט סיפורים לשבת-חנה ורשביאק.docx
Download
Google Docs
קובץ לינקים מכרטיסיות הפעילות ולניקים נוספים לפעילות /הצגות/מצגות