PDF
2. Grand Bay HL - Giay phep xay dung.pdf
PDF
569.CP.Quyết định giao đất.pdf
PDF
2019. 6742. Grandbay Hạ Long.pdf
PDF
2020. 4306-UBHL-27.5.20-QĐ ĐC QH GRAND (trong ranh giới).pdf
PDF
2020. 4306. Bản đồ QH điều chỉnh Grandbay Hạ Long (trong ranh giới).T5.2020.pdf
PDF
ĐKKD BIM HẠ LONG THAY ĐỔI LẦN THỨ 15 (tăng vốn 2000 tỷ) (2).pdf
PDF
ĐKKD NHÀ Ở SAN HÔ THAY ĐỔI LẦN 6 (đổi CMND Mrs Hiền) (2).pdf