PDF
качен на 05.07.2019г. докладна.pdf
PDF
качен на 05.07.2019г. протокол 5.pdf
PDF
качен на 08.01.2020г договор подписан.pdf
PDF
качен на 08.05.2019г примерен договор, .pdf
PDF
качен на 08.05.2019г. Обявление подписано.pdf
PDF
качен на 08.05.2019г. Прил2-Образци.pdf
PDF
качен на 11.06.2019г. ПРОТОКОЛ 2.pdf
PDF
качен на 14.06.2019г-ПРОТОКОЛ 3.pdf
PDF
качен на 15.07.2019г. решение класиране.pdf
PDF
качен на 24.06.2019г.протокол4.pdf
PDF
качен на 31.05.2019г. ПРОТОКОЛ.pdf
PDF
качена на 08.05.2019г. ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
PDF
качена на 08.05.2019г. методика за оценка.pdf
XML
качено на 08.05.2019г. espd-request.xml
PDF
качено на 08.05.2019г. спецификация.pdf
PDF
качено на 08.05.2019г.espd-request.pdf
PDF
качено на 08.05.2019г.Решение подписано.pdf