PDF
551 від 20.05.2020.pdf
PDF
575 від 02.06.2021.pdf
PDF
№642 03.07.2019 Про затвердж.Методики розр.вартості плат.послуг,які над.комун.закл.охор.здор.-min.pdf