PDF
Handlingar Moderata samlingspartiet i Göteborgs årsmötet 2020.pdf