Name
File size
Fotky
Feb 15, 2023
Download
01. Nitra Hybrav - overenie miesta a času (zdroj Andrew Skowron a Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 20, 2023
228.8 MB
More info (Alt + →)
02. Nitra Hybrav - vytrhané perie (zdroj Andrew Skowron a Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 20, 2023
226.3 MB
More info (Alt + →)
03. Nitra Hybrav - vytrhané perie (zdroj Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 20, 2023
225.9 MB
More info (Alt + →)
04. Nitra Hybrav - holý krk a vytrhané perie (zdroj Andrew Skowron a Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 20, 2023
143.5 MB
More info (Alt + →)
05. Nitra Hybrav - vytrhané perie, ozobávanie (zdroj: Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 20, 2023
575.7 MB
More info (Alt + →)
06. Nitra Hybrav - dátum, geolokácia, sliepky s vytrhaným perím (zdroj: Humánny pokrok, 2022).mp4.mp4
Feb 20, 2023
567.8 MB
More info (Alt + →)
07. Nitra Hybrav - doráňané sliepky s vytrhaným perím (zdroj Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 20, 2023
1.69 GB
More info (Alt + →)
08. Levice Novogal - státie na pletive (zdroj Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 20, 2023
118.2 MB
More info (Alt + →)
09. Levice Novogal - ešte novonaskladnené sliepky, vytrhané perie, a klietková hystéria (zdroj Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 20, 2023
760.7 MB
More info (Alt + →)
10. Levice Novogal - holé krky, vytrhané perie, klietkové hystéria (zdroj: Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 17, 2023
457.1 MB
More info (Alt + →)
11. Levice Novogal - sliepky s vytrhaným perím, holé krky, dôkaz dátumu nasnímania (Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 18, 2023
830.9 MB
More info (Alt + →)
12. Levice Novogal - nohy na pletivovej podlahe (zdroj Humánny pokrok, 2022).mp4
Feb 18, 2023
298.3 MB
More info (Alt + →)
13. Trenčín Janek - dátum a miesto (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
279.8 MB
More info (Alt + →)
14. Trenčín Janek - hlava mŕtvej sliepky na vajciach (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
27.9 MB
More info (Alt + →)
15. Trenčín Janek - hlava mŕtvej sliepky na páse s vajcami (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4.mp4
Feb 17, 2023
63.5 MB
More info (Alt + →)
16. Trenčín Janek - hľadanie pohodlia na mŕtvej sliepke (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
97.4 MB
More info (Alt + →)
17. Trenčín Janek - vyberanie kostier rozložených sliepok z klietok (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
566.9 MB
More info (Alt + →)
18. Trenčín Janek - zber mŕtvych sliepok vyhádzaných z klietok (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
137.4 MB
More info (Alt + →)
19. Trenčín Janek - zbieranie rozložených sliepok vyhádzaných z klietok (zdroj_ Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
243.3 MB
More info (Alt + →)
20. Trenčín Janek - živá sliepka na hromade mŕtvol (zdroj_ Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
33.2 MB
More info (Alt + →)
21. Trenčín Janek - živá sliepka na hromade mŕtvol, dlhá verzia (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
294 MB
More info (Alt + →)
22. Trenčín Janek - plné fúriky mŕtvych sliepok (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
296.1 MB
More info (Alt + →)
23. Trenčín Janek - živá sliepka pochovaná pod telami mŕtvych v kafilérnom kontajneri (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
39.6 MB
More info (Alt + →)
24. Trenčín Janek - pálenie odpadkov vedľa haly so sliepkami (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
144.6 MB
More info (Alt + →)
25. Trenčín Janek - veterinár skúmajúci vysokú úmrtnosť v chove (zdroj: Humánny pokrok, 2021).mp4
Feb 17, 2023
72.3 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder