Download
Info tuyen truyen
PDF
7. KH Cuoc thi sang tac bieu trung va ca khuc tuyen truyen DH XI.pdf
Word
8. Thong cao bao chi.docx
Word
CÁC MẪU BIỂU TRƯNG CÁC KỲ ĐẠI HỘI.docx
Download
Google Docs
Clip Giới thiệu Hội Sinh viên
Word
DANH SÁCH BÀI HÁT ĐẠT GIẢI TẠI ĐẠI HỘI X.docx
Word
Dieu le Hoi Sinh vien Viet Na_809- (1).doc
Word
Quá trình thành lập và phát triển HSV.docx