คุณสามารถบล็อกผู้คนในไดรฟ์ได้แล้ว … 
หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแชร์ไฟล์ที่คุณไม่ต้องการกับคุณ ให้คลิกขวาไฟล์ที่บุคคลนั้นแชร์มา แล้วเลือกบล็อกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
1-มกราคม
ดาวน์โหลด
2 - กุมภาพันธ์
ดาวน์โหลด
3-มีนาคม
ดาวน์โหลด
4-เมษายน
ดาวน์โหลด
5-พฤษภาคม
ดาวน์โหลด
06-มิถุนายน
ดาวน์โหลด
07-กรกฎาคม
ดาวน์โหลด
08-สิงหาคม
ดาวน์โหลด
09-กันยายน
ดาวน์โหลด
10-ตุลาคม
ดาวน์โหลด
11-พฤศจิกายน
ดาวน์โหลด
12-ธันวาคม
ดาวน์โหลด
internet-3bb
ดาวน์โหลด
video
PDF
25879_คู่มือ.PDF
PDF
29706_คู่มือรักษาการปรับใหม่.pdf
Image
รูปแผ่นพับ6.jpg
Image
รูปแผ่นพับ 7.jpg
Image
child.jpg
Compressed Archive
FlipAlbum 6 Pro 6.0.3.rar
Image
newyearcard.png