Audio
210101_Pá_Jak zvládat těžké situace v roce 2021.mp3
Audio
210103_Ne_Z čeho se skládá úspěšné novoroční předsevzetí.mp3
Audio
210108_Pá_Tváří v tvář.mp3
Audio
210110_Ne_Vzkaz od Boha Ašskému sboru pro rok 2021.mp3
Audio
210115_Pá_Zaslíbená země 8.mp3
Audio
210117_Ne_Proč spoléhat v roce 2021 pouze a jen na Boh.mp3
Audio
210122_Pá_Zaslíbená země 9.mp3
Audio
210124_Ne_Na co nemůže tento svět uvalit karanténu 1.mp3
Audio
210129_Pá_Zaslíbená země 10.mp3
Audio
210131_Ne_Na co nemůže tento svět uvalit karanténu 2.mp3
Audio
210205_Pá_Zaslíbená země 11.mp3
Audio
210207_Ne_Církev v covidové době I.mp3
Audio
210212_Pá_Zaslíbená země 12.mp3
Audio
210214_Ne_Církev v covidové době II.mp3
Audio
210219_Pá_Zaslíbená země 13.mp3
Audio
210221Církev v covidové době III.mp3
Audio
210226_Pá_Zaslíbená země 14.mp3
Audio
210228_Ne_Církev v covidové době IV.mp3
Audio
210305_Pá_Zaslíbená země 15.mp3
Audio
210307_Ne_Tři ostré TRNY současné doby.mp3
Audio
210312_Pá_Zaslíbená země 16.mp3
Audio
210314_Ne_Co Pilát věděl.mp3
Audio
210319_Pá_Zaslíbená země 17.mp3
Audio
210321_Ne_Co Pilát nevěděl.mp3
Audio
210326_Pá_Zaslíbená země 18.mp3
Audio
210328_Ne_NRI, aneb co Pilát uznal a vyznal.mp3
Audio
210402_Pá_Velikonoční Bohoslužba na téma Velkopáteční ZKUŠENOST.mp3
Audio
210403_So_Praktické Velikonoce.mp3
Audio
210404_Ne_Velikonoční Bohoslužba na téma Co nám přináší vzkříšený Ježíš.mp3
Audio
210405_Po_Koho našly první Velikonoce v hrobě a koho mimo hrob.mp3
Audio
210409_Pá_Zaslíbená země 19 Pá.mp3
Audio
210411_Ne_Co kdyby Pán Ježíš nevstal z mrtvých.mp3
Audio
210416_Pá_Zaslíbená země 20.mp3
Audio
210418_Ne_Co Bůh vzkázal světu prostřednictvím vzkříšeného Krista.mp3
Audio
210423_Pá_Zaslíbená země 21. - Pá.mp3
Audio
210425_Ne_Co nám o Velikonocích uniklo.mp3
Audio
210430_Pá_Zaslíbená země 22.mp3
Audio
210502_Ne_TEČKA za vzkříšením.mp3
Audio
210507_Pá_Zaslíbená země 23.mp3
Audio
210509_Ne_Maminka s velkým M.mp3
Audio
210513_Čt_Tři nepochopitelné pravdy o Pánu Ježíši.mp3
Audio
210515_So_Je-li Bůh s námi, kdo proti nám - Alois Boháček.mp3
Audio
210515_So_Je-li Bůh s námi, kdo proti nám - Jaroslav Pospíšil.mp3
Audio
210515_So_Mají nám dnes ještě co říci starozákonní právní předpisy pro Izrael - Daniel Spratek.mp3
Audio
210516_Ne_Vždy připraven.mp3
Audio
210521_Pá_Zaslíbená země 24.mp3
Audio
210523_Ne_Nedělní bohoslužba Letnice.mp3
Audio
210528_Pá_Zaslíbená země 25.mp3
Audio
210530_Ne_V čem spočívá význam Biblického křtu.mp3
Audio
210604_Pá_Život v zaslíbené zemi 1.mp3