Download
2009 Đại lải
Download
2009 Luyện tập tại Côn sơn Kiếp bạc
Download
2009.11.20 ngày Nhà giáo Việt nam
Download
2010 Tập huấn tại Nam ninh Trung quốc
Download
2010 Thác đa
Download
2010-2016 Lớp 50 Liễu giai
Download
2011 Kỉ niệm thành lập Club tại Long việt
Download
2011 Lớp Hoàng thành
Download
2011 Sài gòn
Download
2012 Lớp công viên Thống nhất
Download
2012 Tam Đảo
Download
2012 Thung nai
Download
2013 - 2018 Lớp N05
Download
2013 Lien hoan cuoi nam
Download
2013 Long Việt
Download
2014 Đại hội Trung quốc Asian Thái cực quyền tại Quế lâm
Download
2014 Mộc châu
Download
2015 Hong Kong
Download
2015 Tập huấn tại Trung sơn Trung quốc
Download
2016 Hongkong
Download
2017 Hongkong
Download
2017 Luyện tập cùng master Yap Seong Malaysia
Download
2017 Tập trên đồi Noe Hill
Download
2018 Hongkong
Download
2018 Winhome Thăng long
Download
2019 Kỉ niệm 15 năm hoạt động của Võ đường Thái cực nội gia quyền
Download
Lớp Thái cực quyền Chùa Tảo sách
Download
Lớp Thành công